Innehållet i detta dokument är avsett för programutvecklare och tekniskt ansvariga hos mottagarna. Det är en beskrivning av de fält som kan förekomma i TT:s sändformat TTNITF. Strikt tekniskt gäller beskrivningen för den SGML-version som TT levererar. För alternativa leveranser i XML fungerar dokumentet som beskrivning av formatet men inte som strikt teknisk mall eftersom XML och SGML har vissa skillnader. I GitHub finns en DTD samt dokumentation på svenska och engelska.

Se på GitHub Hämta .zip Hämta .tar.gz

Några termer

 • SGML = Standard Generalized Markup Language. En internationellt bestämd standard för att definiera text med avseende på innehållet och dess struktur.
 • DTD = Document Type Definition. En mall enligt SGML-standarden som beskriver en viss typ av dokument.
 • HTML = En mall (DTD) för dokument på internet.
 • IPTC = International Press and Telecommunications Council. (http://www.iptc.org/iptc/)
 • IIM = Information Interchange Model. Ett ”elektroniskt kuvert” framtaget av IPTC. (http://www.iptc.org/iptc/standocs.htm)
 • NITF = News Industry Text Format. En SGML DTD framtagen av IPTC för nyhetsdistribution internationellt. (http://www.nitf.org)
 • TTNIFT = TT:s SGML DTD som bygger dels på IIM och NITF och som registrerats hos IPTC med nummer 27. (http://www.tt.se/)
 • XML = eXtensible Markup Language. Utvecklat av W3C som en enklare version av SGML med målsättningen att ge ett bättre alternativ till HTML.

Om Ni har frågor om innehållet eller om TT:s sändformat, kontakta någon av följande personer:

 • Johan Lindgren, Systemutvecklare, 060-176815, johan.lindgren@tt.se
 • Anna Nordström, IT-chef, anna.nordstrom@tt.se

Innehåll

TTNITF.dtd DTD för att validera TTNITF-filer i SGML-format.
TTNITFversion3_4.pdf Svensk beskrivning av TTNITF med förklaring till element, attribut och värdelistor.
TTNITFversion3_4eng.pdf Engelsk beskrivning av TTNITF med förklaring till element, attribut och värdelistor.
TTNITF.dtd_3.4.pdf Ovanstående DTD i pdf-format på svenska.
TTNITF.dtd_3.4_eng.pdf Ovanstående DTD i pdf-format på engelska.

Revisionshistoria

 • Version 1: Utarbetades och publicerades i december 1996.
 • Version 2: Publicerades i november 1997. Registrerad hos IPTC med nummer 27.
 • Version 3: Publicerades 1998.
 • Version 3.1: Publicerades hösten 1999 med bland annat detaljer för nya sporttabeller och pressmeddelanden.
 • Version 3.2: Publicerades juli 2002. Smärre justeringar av regler i DTD. Påfyllning av nya värden i några listor. Den stora nyheten är id-koder för sportserier, matcher och lag.
 • Version 3.3: Publicerades december 2002. Tillägg av attribut för EPOST i BYLINE samt några ytterligare attribut inom sportresultat.
 • Version 3.4: Publicerades september 2010. Tillägg av FRAGA och SVAR i BRODTEXT samt stöd för EMBARGODATETIME och TAKE i HEAD.